Opšti uslovi kupovine

Ovi uslovi prodaje definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama. Isporučilac (Prodavac) je Oleo-Mac d.o.o. Kupac robe je posetilac web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu virmanom (uplatnicom) u banci ili pošti i pošalje narudžbinu Prodavcu, ili pošalje narudžbinu, pa artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

U daljem tekstu Opših uslova poslovanja, radi bolje jasnoće i razumevanja teksta, umesto termina korisnik bit će korišćen termin Kupac za lice koje je sa Oleo-Mac d.o.o. zaključilo Ugovor o kupoprodaji, što obuhvata i gosta kupca, dok će za primaoce Oleo-Mac d.o.o. i oglasnih poruka i/ili newslettera biti korišćen termin Korisnik. Iz istog razloga umesto termina Oleo-Mac d.o.o. će biti korišćen termin Prodavac, dok se termin svetdelova.rs koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.
Putem web shopa www.svetdelova.rs kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavca.
Prikazane cene su sa PDV-om.
Valuta je srpski dinar (rsd).
Istaknute cene u web shopu važe isključivo za kupovinu putem interneta.

Uslovi korišćenja usluga Internet stranice svetdelova.rs

Uslov za korišćenje svetdelova.rs Internet stranice je uspešna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Opštih uslova kupovine i Politike privatnosti, čiji prihvat je preduslov za korišćenje usluga svetdelova.rs Internet stranice.
Na svetdelova.rs možete kupovati i kao gost bez registracije. Na početku procesa kupovine će vam biti dostupni linkovi na sadržaj Opših uslova kupovine kao i Politike privatnosti pa gosta kupca upućujemo da svakako pročita i upozna se sa njihovim sadržajem. 

NARUČIVANJE 

Proizvodi se naručuju putem korpe i neopozivi su. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a  o tome će obavestiti Kupca e-mailom (telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda. Sa isporukom tih proizvoda poslaće Kupcu e-mail u predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

U slučaju da nakon izvršenog poručivanja bude utvrđeno da je omaškom na sajtu u odnosu na poručeni model označena pogrešna cena (na primer umesto 1000 dinara, stoji cena 100 dinara), prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni model važila u trenutku poučivanja. U tom slučaju kupac ima pravo da poručeni model plati prema ispravnoj maloprodajnoj ceni ili da odustane od porudžbenice. 

Svetdelova.rs u okviru svoje poslovne politike maloprodaje robe obaveštava kupce da na Internet stranici www.svetdelova.rs prihvata narudžbe robe/usluga u količini koja se smatra uobičajenom za ličnu upotrebu, dok narudžbe za veće količine robe/usluga očito namenjene za daljnju prodaju/upotrebu nisu prihvatljive, već je njih moguće kupiti putem naše stranice namenjene VELEPRODAJI. Kupcima, pravnim osobama koje naručuju veću količinu robe/usluga, svetdelova.rs preporučuje da se jave svetdelova.rs B2B sektoru za prodaju pravnim osobama na prodavnica@oleomac.co.rs
Svetdelova.rs zadržava pravo procene narudžbe prema gornjim kriterijimima kao i neprihvatanje narudžbi za koje smatra da nisu za ličnu  upotrebu, o čemu će bez odlaganja obavestiti kupca uz navođenje razloga otkazivanja.

DOSTAVA

Uslovi dostave  

Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekat. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan da nosi robu do sprata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cele Srbije, izuzev Kosova. Proizvodi se šalju putem dostavne službe.
Okvirni rok isporuke je 3-5 radnih dana. Rok počinje od trenutka kad Oleo-Mac d.o.o. primi uplatu na tekući račun Oleo-Mac d.o.o. ili kada Kupac potvrdi da želi da robu plati pouzećem.  Procenjeno vreme dostave može biti i duže od naznačenog ukoliko naručeni proizvodi nisu trenutno dostupni ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda  ili državnih praznika. Dostava naručene robe je besplatna za narudžbine ukupne vrednosti preko 30.000 dinara. Za narudžbine manje vrednosti dostava se naplaćuje u skladu sa tarifnikom istaknutim na sajtu.

Ostali uslovi dostave: 


Proizvodi će biti zapakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. 
Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja!
Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. 
Rok za prijavu reklamacije na oštećenje u transportu je 24h od trenutka preuzimanja robe. Reklamacije na oštećenje prijavljene nakon ovog roka neće biti razmatrane. 

Prilikom prijavljivanja reklamacije na oštećenje pošaljite nam broj maloprodajnog računa ili porudžbine, kao i slike oštećenja i slike ambalaže uređaja sa svih strana. 

Reklamaciju možete da prijavite na prodavnica@oleomac.co.rs  

PLAĆANJE 

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), Kupac će Prodavcu platiti pouzećem prilikom dostave robe ili virmanskom uplatom.   

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije da je primi, Prodavac ima pravo da traži od Kupca nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova.

POVRAT / REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( u daljem tekstu: Zakon) svetdelova.rs odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine,ukoliko je reč o tehničkoj robi koja podleže garanciji. Rezervni delovi podležu garanciji samo ako ih ugrađuje ovlašćeni serviser. Prateća oprema i potrošni materijal ne podležu garanciji. Zakonska odgovornost svetdelova.rs ne postoji ako isporučena roba:

 1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste  
 4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe
 5. ukoliko rezervne delove ne ugrađuje ovlašćeno i stručno lice

Postupak reklamacije  

Potrošač može izjaviti reklamaciju zbog nesaobraznosti robe i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostaka elektronskim putem na e-mail adresu prodavnica@oleomac.co.rs ili pismeno na adresu sedišta.

Uz reklamaciju (opis nesaobraznosti) priložite račun, kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini. Po prijemu mail-a ili pošte, poslaćemo nalog kurirskoj službi da preuzme uređaj (ne važi za rezervne delove) sa Vaše adrese ili ga možete dostaviti sami lično u naš magacin. Najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije svetdelova.rs će da odgovori na reklamaciju sa odlukom da li prihvata reklamaciju, izjašnjenjem o zahtevu potrošača i predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ovlašćeni ste da odustanete od ugovora ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, pri čemu trošak povrata pada na Vaš teret. Takođe, delove bez originalne ambalaže, kao i delove ugrađene van ovlašćenog servisa niste u mogućnosti da vratite.

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće: popunite i pošaljite Obrazac za raskid Ugovora na naš email i nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac sa kompletnim proizvodom i računom na adresu našeg sedišta.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kupovine. Po isteku roka od 14 dana od proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni i neoštećeni, sa svim delovima i dodacima i po mogućnosti u originalnoj ambalaži i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.)

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenja proizvoda krivicom kupca, povrat robe će biti odbijen i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak. Uz proizvod pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda. 
Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev. Oleo-Mac d.o.o. će najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema obrasca za odustanak i proizvoda Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloprodajnog računa. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova.Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (u daljem tekstu: telo).
Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje na sledećoj adresi: https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se:

 1. u oblasti medicinskih usluga koje se pružaju pacijentima u svrhu lečenja, uključujući izdavanje recepata;
 2. u oblasti pružanja usluga od opšteg interesa koje nisu ekonomske prirode;
 3. u vezi sa zaključenim ugovorima sa javnim pružaocima usluga u oblasti visokoškolskog obrazovanja;
 4. u potrošačkim sporovima koji su predmet ovog zakona, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 5. za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 6. na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 7. na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 8. u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom. Predlog za vansudsko rešavanje sporova se odbacuje ukoliko predlog podnet nakon isteka roka od godinu dana od dana podnošenja reklamacije trgovcu.Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa ovim zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom. Učešće potrošača u vansudskom rešavanju spora ne utiče na pravo potrošača da zahteva naknadu štete u sudskom postupku. Zastarevanje i prekluzivni rokovi ne teku u toku postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, a počinju ponovo da teku istekom petnaestog dana od dana okončanja ovog postupka.

Preporučujemo Vam: 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dužni ste da sami snosite troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na odustanak od ugovora.                                                                             

 • da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na svetdelova.rs prilikom izbora proizvoda,  
 • da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod sa neoštećenom ambalažom. 
 • da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je deo, ogreban proizvod što je nastalo usled transporta ili skladištenja) što pre nas obavestite (a najkasnije u roku od 24h) i vratite proizvod bez da ste ga koristili
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti. 
 • da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktirate ovlašćeni servis jer bez toga će svaki neovlašćeno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda